Miljö

 

Miljö

 

För att Skydda miljön

 

För att skydda miljön ska Dmesta aktivt bedriva sin verksamhet resurssnålt och energieffektivt.

 

Miljöarbetet skall baseras på en helhetssyn som omfattar Dmesta:s hela verksamhet.

 

 

Dmesta skall därför

 

  • källsortera, hushålla med resurser och energi på ett ansvarsfullt sätt
  • arbeta med ständiga förbättringar så att verksamhetens påverkan på miljön minskar
  • prioritera leverantörer som aktivt arbetar för miljön
  • prioritera material som kan återanvändas eller återvinnas
  • prioritera leverantörer som kan visa att de själva aktivt arbetar med sin miljöpåverkan
  • höja kunskapen om miljöfrågor hos medarbetarna
  • informera och hjälpa sina kunder/leverantörer i miljöarbetet

Kontakta oss gärna vid frågor

 

 

Dmesta

Näset 402

468 30 Vargön

 

Kontaktperson

Magnus Thorsell

Tel: 0705 - 928192

E-post: dmesta@live.se

Dmesta

Näset 402, 468 30 Vargön, Telefon: 0705 - 928192

© 2014 Dmesta